Đồng Sở Hữu Đất Có Được Cấp Riêng Sổ Đỏ

Đất đồng sở hữu có được cấp riêng sổ đỏ? Điều kiện tách thửa đối với đất đồng sở hữu được pháp luật quy định như thế nào?

Quy định về đồng sở hữu đất

Điều 209 Bộ Luật dân sự năm 2015 có quy định: Sở hữu chung theo phần là sở hữu chung mà trong đó phần quyền sở hữu của mỗi chủ sở hữu được xác định đối với tài sản chung.

Mỗi chủ sở hữu chung theo phần có quyền, nghĩa vụ đối với tài sản thuộc sở hữu chung tương ứng với phần quyền sở hữu của mình, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Tại Khoản 2 Điều 98 Luật Đất đai năm 2013 quy định về nguyên tắc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ đỏ) như sau:

Thửa đất có nhiều người chung quyền sử dụng đất, nhiều người sở hữu chung nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất thì sổ đỏ phải ghi đầy đủ tên của những người có chung quyền sử dụng đất, người sở hữu chung nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất và cấp cho mỗi người 1 Giấy chứng nhận; trường hợp các chủ sử dụng, chủ sở hữu có yêu cầu thì cấp chung một Giấy chứng nhận và trao cho người đại diện.

Như vậy, chỉ khi các bên đồng sở hữu quyền sử dụng đất có yêu cầu cấp chung giấy chứng nhận thì văn phòng đăng ký đất đai sẽ cấp chung một giấy chứng nhận và trao cho người đại diện. Trường hợp không có yêu cầu thì Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sẽ được cấp riêng cho mỗi người một giấy chứng nhận.

Thủ tục tách sổ đỏ đất đồng sở hữu

Trình tự, thủ tục được quy định tại điều 75 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai như sau:

Người sử dụng đất nộp 1 bộ hồ sơ đề nghị tách thửa hoặc hợp thửa.

Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm thực hiện các công việc như: Đo đạc địa chính để chia tách thửa đất; Lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp sổ đỏ cho người sử dụng đất đối với thửa đất mới tách, hợp thửa;

Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao sổ đỏ cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã."

Minh Huy - Laodong.vn


Tin tức liên quan

Lệ phí chuyển đổi đất trồng cây lâu năm thành đất thổ cư mới nhất
Lệ phí chuyển đổi đất trồng cây lâu năm thành đất thổ cư mới nhất

357 Lượt xem

Để chuyển đất trồng cây lâu năm sang đất thổ cư (đất ở) thì hộ gia đình, cá nhân phải được sự đồng ý của UBND cấp huyện và phải nộp tiền sử dụng đất.
Chi phí chuyển đổi đất vườn sang đất ở theo Luật mới
Chi phí chuyển đổi đất vườn sang đất ở theo Luật mới

307 Lượt xem

Theo quy định của pháp luật, nếu đủ điều kiện, đất vườn sẽ được chuyển sang đất ở (đất thổ cư). Vậy chi phí chuyển đổi đất vườn sang đất ở thế nào theo Luật Đất đai 2013?

Bình luận
  • Đánh giá của bạn
Đã thêm vào danh mục đầu tư